czwartek, 1 stycznia 2015

Moja lista gatunków


POLSKA (256)
gatunek
2015
2014
2013
2012
2011
dawniej
pelikan kędzierzawy
x
-
-
-
-
-
łabędź niemy
x
x
x
x
x
x
łabędź czarny
-
-
x
x
-
x
łabędź czarnodzioby
x
x
-
x
-
-
łabędź krzykliwy
x
x
x
x
-
x
bernikla białolica
x
x
-
-
x
-
bernikla rdzawoszyja
-
x
-
-
-
-
bernikla kanadyjska
-
x
x
-
x
-
gęgawa
x
x
x
x
x
x
gęś zbożowa "tajgowa" (ssp. fabalis)
x
x
x
x
x
-
gęś białoczelna
x
x
x
x
x
-
gęś mała
-
x
-
-
-
-
lodówka
-
x
x
x
-
-
edredon
-
x
x
-
-
-
uhla
-
x
x
x
-
-
markaczka
-
x
x
-
-
-
gągoł
x
x
x
x
x
x
bielaczek
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
szlachar
-
x
x
x
-
-
ohar
x
x
x
x
-
-
kazarka rdzawa
x
-
-
-
-
-
sterniczka jamajska
x
-
-
-
-
-
hełmiatka
-
x
-
x
-
-
x
x
x
x
x
x
podgorzałka
x
x
-
x
-
-
x
x
x
x
x
x
ogorzałka
-
x
x
-
-
-
cyranka
x
x
x
x
-
-
płaskonos
x
x
x
x
x
-
krakwa
x
x
x
x
x
-
świstun
x
x
x
x
x
-
świstun chilijski
-
-
-
x
-
-
x
x
x
x
x
x
rożeniec
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
karolinka
x
x
x
x
-
-
mandarynka
x
x
x
x
x
x
przepiórka
x
x
x
-
x
x
bażant (ssp. colchicus)
-
x
-
-
-
-
kuropatwa
x
x
x
x
x
x
jarząbek
-
x
-
x
-
-
perkozek
x
x
x
x
x
-
perkoz rdzawoszyi
x
x
x
-
x
-
perkoz dwuczuby
x
x
x
x
x
x
perkoz rogaty
-
-
-
x
-
-
zausznik
x
x
x
x
-
-
gołąb miejski
x
x
x
x
x
x
siniak
x
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
-
-
turkawka wschodnia
-
-
x
-
-
-
sierpówka
x
x
x
x
x
x
lelek
-
x
x
x
x
x
x
jerzyk
x
x
x
x
x
x
kukułka
x
x
x
x
x
x
wodnik
x
x
-
-
-
-
zielonka
x
-
-
-
-
-
derkacz
-
x
x
x
x
x
x
kokoszka
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
siewnica
-
x
-
x
-
-
siewka złota
-
x
x
x
-
-
mornel
-
-
x
-
-
-
x
x
x
x
x
-
sieweczka obrożna
x
x
x
x
-
-
czajka
x
x
x
x
x
x
kulik wielki
x
x
x
x
x
-
szlamnik
-
x
-
-
-
-
rycyk
x
x
x
x
-
-
kamusznik
x
x
x
x
-
-
biegus rdzawy
-
x
x
-
-
-
batalion
x
x
x
x
-
x
biegus płaskodzioby
-
x
-
x
-
-
biegus krzywodzioby
-
x
-
x
-
-
biegus mały
-
-
-
x
-
-
piaskowiec
x
x
x
x
-
x
biegus zmienny
x
x
x
x
-
-
biegus malutki
x
x
-
x
-
-
dubelt
-
x
-
-
-
-
kszyk
x
x
x
x
x
-
brodziec piskliwy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
brodziec śniady
x
x
x
x
x
-
kwokacz
x
x
x
x
x
-
krwawodziób
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
brodziec pławny
-
x
-
-
-
-
płatkonóg szydłodzioby
-
-
-
x
-
-
nurnik
-
x
-
-
-
-
alka
-
x
-
-
-
-
nurzyk
-
x
-
-
-
-
wydrzyk tęposterny
-
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
mewa mała
x
x
x
x
-
-
mewa czarnogłowa
x
x
x
x
-
-
orlica
-
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
mewa delawarska
x
-
-
-
-
-
mewa żółtonoga
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
mewa romańska
x
x
x
x
-
x
mewa białogłowa
x
x
x
x
x
-
mewa blada
x
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
-
rybitwa wielkodzioba
-
x
-
x
-
-
rybitwa czubata
-
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
-
-
rybitwa czarna
x
x
x
x
x
-
rybitwa białoskrzydła
x
x
x
x
-
-
nur rdzawoszyi
-
x
x
x
-
-
nur czarnoszyi
-
x
x
x
-
-
nur białodzioby
-
-
x
-
-
-
bocian czarny
x
x
x
x
x
x
bocian biały
x
x
x
x
x
x
bąk
-
x
x
x
x
x
x
bączek
-
-
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
rybołów
x
-
-
x
-
-
trzmielojad
-
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
kania czarna
x
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
błotniak zbożowy
-
x
-
-
-
-
błotniak łąkowy
x
x
x
x
x
-
krogulec
x
x
x
x
x
-
x
x
x
-
x
-
x
x
x
x
x
x
myszołów włochaty
x
x
x
-
-
-
x
x
x
x
x
x
sowa jarzębata
-
-
x
-
-
-
uszatka
x
x
-
-
-
-
uszatka błotna
x
-
-
-
-
-
puszczyk
x
x
x
x
-
-
dudek
x
x
x
x
x
x
krętogłów
x
x
-
x
-
-
dzięcioł zielonosiwy
x
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
dzięcioł czarny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
dzięcioł białoszyi
-
x
x
-
-
-
x
x
x
x
x
x
dzięcioł białogrzbiety
-
-
x
-
-
-
x
x
x
x
x
-
żołna
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
kobczyk
-
x
-
-
-
-
drzemlik
-
x
-
-
-
-
kobuz
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
wilga
x
x
x
x
x
x
gąsiorek
x
x
x
x
x
-
srokosz
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
sroka
x
x
x
x
x
x
orzechówka
-
x
-
-
x
-
kawka (ssp. monedula)
x
x
x
x
x
x
gawron
x
x
x
x
x
x
kruk
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
świergotek drzewny
x
x
x
-
x
-
świergotek rdzawogardły
-
-
-
-
x
-
świergotek łąkowy
x
x
x
x
-
-
świergotek nadmorski
-
x
x
-
-
-
świergotek polny
x
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
-
pliszka górska
-
x
x
x
x
-
pliszka cytrynowa
x
x
-
x
-
-
pliszka siwa ssp. alba
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
jer
-
x
-
x
x
-
x
x
x
x
x
-
dziwonia
x
-
-
-
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
rzepołuch
x
x
x
x
-
-
-
x
-
x
x
-
krzyżodziób świerkowy
-
x
-
-
-
-
krzyżodziób modrzewiowy
-
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
kulczyk
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
śnieguła
-
-
-
x
-
-
potrzeszcz
x
x
x
x
-
-
ortolan
x
x
x
-
-
-
trznadel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
-
czubatka
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
czarnogłówka
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
-
-
górniczek
-
x
-
-
-
-
lerka
x
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
brzęczka
x
x
x
x
-
-
strumieniówka
x
-
-
x
-
-
świerszczak
x
-
x
x
-
-
x
x
x
x
x
-
wodniczka
x
x
x
-
-
-
x
x
x
x
x
-
łozówka
x
x
-
x
-
-
trzcinniczek
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
oknówka
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
brzegówka
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
piecuszek
x
x
x
x
x
-
pierwiosnek
x
x
x
x
x
-
wójcik
-
-
-
-
x
-
wąsatka
x
-
-
-
-
-
raniuszek (ssp. caudatus)
x
x
-
x
-
-
x
x
x
x
x
-
gajówka
x
x
-
-
-
-
jarzębatka
x
x
-
-
-
-
piegża
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
-
zniczek
x
-
x
-
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
pełzacz ogrodowy
x
x
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
pluszcz
-
-
x
-
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
słowik szary
x
x
x
-
x
x
muchołówka żałobna
-
x
-
x
x
-
-
x
-
x
x
-
x
x
x
x
x
-
kopciuszek
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
-
x
x
x
-
x
-
x
x
x
x
-
x
białorzytka saharyjska
x
-
-
-
-
-
paszkot
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
droździk
x
x
x
x
-
-
kos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ŚWIAT (68)
gatunek
2015
2014
2013
2012
2011
dawniej
góropatwa czerwona
x
-
-
-
-
-
głuszec
-
x
-
-
-
-
flaming czerwony
-
x
-
-
-
-
gołąb skalny
x
-
x
-
-
-
pustynnik
-
-
-
-
-
x
(2009)
jezryk blady
x
-
-
-
-
-
jerzyk alpejski
x
x
-
-
-
-
modrzyk
x
x
-
x
-
-
żuraw białoszyi
-
-
-
-
-
x
(2009)
kulon
x
-
-
-
-
-
ostrygojad
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
szablodziób
-
-
x
-
-
-
sieweczka morska
x
x
-
x
-
-
kulik mniejszy
x
x
-
x
-
-
biegus białorzytny
-
x
-
-
-
-
żwirowiec łąkowy
x
-
-
x
-
-
mewa trójpalczasta
-
-
x
-
-
-
mewa cienkodzioba
-
x
-
x
-
-
mewa śródziemnomorska
-
x
-
x
-
-
rybitwa krótkodzioba
-
-
-
x
-
-
rybitwa popielata
-
x
x
-
-
-
burzyk żółtodzioby
-
-
-
x
-
-
burzyk duży
x
-
-
-
-
-
burzyk szary
x
-
-
-
-
-
fulmar
-
-
x
-
-
-
ślepowron
x
x
-
-
-
-
-
x
-
x
-
-
czapla złotawa
x
x
-
x
-
-
x
x
-
x
-
-
czapla rafowa
-
x
-
-
-
-
warzęcha
x
x
x
-
-
-
x
x
-
x
-
-
głuptak
x
-
x
-
-
-
kormoran mały
-
-
-
x
-
-
kormoran czubaty
x
-
x
-
-
-
gadożer
-
x
-
-
-
-
sęp płowy
-
x
-
-
-
x
orzeł stepowy
-
-
-
-
-
x
(2009)
orzeł przedni
-
x
-
-
-
-
orzełek
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
kaniuk
x
-
-
-
-
-
pójdźka
x
-
-
-
-
-
dzierzba śródziemnomorska
x
-
-
-
-
-
dzierzba rudogłowa
x
x
-
-
-
-
sójka błękitna
x
-
-
-
-
-
wrończyk
x
-
-
-
-
-
czarnowron
x
-
x
-
-
-
głuszek
-
x
-
-
-
-
cierlik
-
x
-
x
-
-
dzierlatka
x
x
-
x
-
-
zaganiacz szczebiotliwy
x
-
-
-
-
-
zaroślówka
-
-
x
-
-
-
-
chwastówka
x
x
-
x
-
-
jaskółka rudawa
x
-
-
x
-
-
jaskółka skalna
-
x
-
-
-
-
pokrzewka aksamitna
x
x
-
x
-
-
szpak jednobarwny
-
x
-
x
-
-
pasterz
-
-
-
x
-
-
słowik rdzawy
-
-
-
x
-
-
białorzytka rdzawa
x
-
-
-
-
-
astryld falisty
x
-
-
-
-
-
mnicha nizinna
-
-
-
x
-
-
nierozłączka rudogłowa
x
-
-
-
-
-
konura niebieskoczelna
x
-
-
-
-
-
aleksandretta obrożna
x
-
-
-
-
-
PODGATUNKI (12)
gatunek
2015
2014
2013
2012
2011
dawniej
gęś zbożowa "tundrowa" (ssp. rossicus)
x
x
x
-
-
-
bażant "obrożny" (ssp. torquatus)
-
x
x
x
x
x
x
mewa żółtonoga "brytyjska (ssp. graellsii)
x
x
x
-
-
-
kormoran ssp. marocanus
-
-
-
x
-
-
myszołów wschodni
-
x
-
-
-
-
kawka "obrożna" (ssp. soemmerringii)
x
x
x
x
-
-
kawka "czarna" (ssp. spermologus)
x
x
x
x
-
-
pliszka żółta "tundrowa" (ssp. thunbergii)
-
x
x
x
-
-
pliszka żółta "iberyjska" (ssp. iberiae)
-
-
-
x
-
-
pliszka siwa "brytyjska" (ssp. yarelli)
-
-
x
-
-
-
raniuszek "czarnobrewy" (ssp. europaeus)
-
x
x
-
-
-
kowalik ssp. europeae
x
-
-
x
-
-
Stan na dzień 30.07.2015 - kolejność wg nowej systematyki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz