środa, 29 kwietnia 2015

Poligon Rembertowski - c.d.

Kontynuując weekendowe peregrynacje poligonu rembertowskiego napotykam coraz więcej gatunków ptaków.
Miejsce obserwowanych w marcu krakw i świstunów zajęły cyranki...
...i płaskonosy.

Nadal liczne są krzyżówki i cyraneczki.

Łabędzie rozpoczęły wysiadywanie jaj.
Do bardzo okazało się licznych perkozków...
...dołączyli ich rdzawoszyi bracia.
Nad błotkami spotkałem pięć gatunków siewek: do obserwowanych w poprzednich latach kszyków...
...i samotników...
...dołączyły łęczaki...,

...czajki...
...i sieweczki rzeczne.
Oprócz niedorosłej mewy białogłowej pojawiają się też dojrzałe osobniki tego gatunku...
...oraz liczniejsze od nich śmieszki.
Nad wodą spotykałem również drapieżniki. Budujące gniazdo błotniaki stawowe...,

...odpoczywającego bielika...
...przelatującego krogulca...
...i dwie pary gniazdujących myszołowów.
Wśród trzcin buszują łyski, kokoszki i wodniki...
Niestety ostrość nie tu...
...oraz "śpiewa" brzęczka.
Nad wodą śmigają pierwsze dymówki.
Wśród drzew dostrzegłem między innymi zalatujące z trzcin potrzosy...,
...śpiewające trznadle...,
...drozdy...,
...droździki...,
...pierwiosnki...,
...piecuszki...,

...świergotki drzewne...,

...kapturki...
Tu nieśpiewająca samiczka...

...i popiskujące mysikróliki.
W trzcinach krzyczą już pierwsze trzciniaki, buczy bąk, wśród drzew słychać pierwsze kukania kukułek i pohukiwania dudków, śpiew krętogłowów...

...a w osiedlu pleszek i kopciuszków.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Włocławek

Pracując ostatnio we Włocławku mam okazję obserwować żyjące tam ptaki.
Na osadnikach Anwilu spotkałem liczne stado oharów...,
...pływających wśród rzeszy innych kaczek: krzyżówek, krakw, cyranek, cyraneczek, głowienek i czernic.
W pobliskim łęgu obserwowałem pierwsze śpiewające w tym roku drozdy.
Podczas odwiedzin w rezerwacie Błota Rakutowskie oprócz gęsi, żurawi, odległych kaczek i siewek dostrzegłem bielika...
...i pierwsze moje siniaki (wreszcie skreślony numer jeden listy wstydu...).
Na łąkach przy terenach przemysłowych polują sokoły i pustułki...,
...a w ostatnim tygodniu pojawiły się białorzytki...
...i pokląskwy.

piątek, 24 kwietnia 2015

Dolina Bzury

Przy okazji obserwacji pelikana udało mi się być kilka razy w dolinie Bzury i obserwować odpoczywające tam gęsi. Niestety nie dane mi było spotkać rzadkości w postaci gęsi małych czy krótkodziobych lub rzadszych bernikli, jednak obserwacje wielotysięcznych stad tych ptaków zawsze robią na mnie wrażenie.

Tylko raz natknąłem się na pojedynczą berniklę białolicą, których w tym roku widziane były setki.
W Borowie obserwowałem liczne łabędzie krzykliwe i żółtodziobe.
Na stawach w Psarach spotkałem też pierwsze w tym roku perkozy dwuczube.

środa, 15 kwietnia 2015

Wiosna na poligonie

Położony na obrzeżach Warszawy poligon rembertowsko-okuniewski jest ciekawym miejscem dla obserwatora ptaków.
Jedna z dwóch par lęgowych łabędzi

Poza siedliskami typowo leśnymi czy borowymi, zasiedlanymi przez ptaki leśne...

...znaleźć można dużo zbiorników wodnych czy śródleśnych bagienek.

Na nich dominują kaczki, w ogromnej większości krzyżówki, ale spotkać też można cyraneczki...,

...świstuny...,

...czy krakwy.

Z innych ptaków wodnych spotkać można łabędzie nieme czy perkozki...,

...a nawet mewy białogłowe.

Wśród drapieżników dominują myszołowy.


Przelotnie widuje się gęsi: białoczelne i zbożowe...,

...czaple siwe i białe...

...oraz bociany.

Wśród drzew spotkać można polujące srokosze...,

...droździki...,

...raniuszki...,

...szpaki...,

...zięby...,

...kruki...
Kruki na gnieździe
...i wiele innych gatunków.