sobota, 31 marca 2012

Ruda

Jadąc we wtorek do Mińska Mazowieckiego postanowiłem przystanąć na stawach w Rudzie.

Rożeńce
Licznie napotkałem ptaki wodne: perkozy dwuczube...,
...krzyżówki, cyranki...,
...cyraneczki...,
...płaskonosa, świstuny, rożeńce...,
Trzy dolne - świstuny, górny z przodu płaskonos, z tyłu rożeńce
łabędzie nieme, czaple białe...,
...kormorany...,
...śmieszki...
...i mewy srebrzyste.
Nad przepływającą obok Mienią żerowały zimorodek, strzyżyk, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, dzięciołek...,
czarnogłówka...,
...śpiewak...
...i moje pierwsze tegoroczne zięby.
W drodze powrotnej widziałem krogulca...
...i dopiero drugie w tym roku stado szczygłów.

niedziela, 25 marca 2012

Bzura

W weekend przy okazji wyjazdu do Poznania zatrzymaliśmy się w dolinie Bzury koło Łowicza.
Na sośnie śpiewał pierwszy tegoroczny śpiewak.
Na stawie Rydwan odpoczywały gęgawy...,

...a na pobliskich polach żerowały gęsi zbożowe.
Obok nich zauważyłem potrzeszcza.
Na stawach w Psarach napotkaliśmy wiele gatunków ptaków wodnych: pierwsze perkozy dwuczube...,
...czaplę białą...,
...kormorana...,
...cyraneczki, cyranki...,
...płaskonosy...,
...czernice...,
...krakwy i łyski.

poniedziałek, 12 marca 2012

Warszawa

W czasie przejazdów przez Warszawę rozglądam się wokół siebie, a i zatrzymuję się w ciekawszych miejscach.
Z synkiem wybraliśmy się na zamarznięte jeszcze Lisie Bagno. W lesie krzyczał krogulec i odzywał się dzięcioł czarny...,
...a z Lisiej Wydmy obserwowaliśmy krążące kruki i myszołowa.
W okolicach drogi S-8 na zachodniej granicy Warszawy napotkałem oglądane w zeszłym roku pustułki...,
...a także stado gęsi białoczelnych, czajek...,
...i liczne szpaki.
Nad Jeziorkiem Czerniakowskim spotkałem liczne łyski...,
...duże stado gęsi białoczelnych i czernice.
W parku Szczęśliwickim licznie występują grzywacze.
Na stawach w Ossowie widziałem krążącego krogulca...,
...żerujące cyraneczki...
...i cyranki...
...oraz pierwszą w tym roku pliszkę siwą.
Na Bagnie Jacka udało mi się wywołać nagraniem puszczyka.

poniedziałek, 5 marca 2012

Bug

Wybrałem się nad Bug do Kuligowa. Na starorzeczu zatrzęsienie ptactwa: gęsi białodziobe i gęgawy...,
...łabędzie, śmieszki, mewy pospolite, krzyżówki, gągoły, nurogęsi, czernice, głowienki, świstuny.

Nad łąkami pierwsze skowronki.

sobota, 3 marca 2012

Narew

Po roztopach wybrałem się nad Narew.
Rozpocząłem od odcinka Modlińskiego, na którym zauważyłem gromadę kilkudziesięciu łabędzi. Nad trzcinowiskami za starorzeczem unosiły się gromady mew pospolitych...
...i kilka gęgaw.
W rejonie ujścia Wkry koło Pomiechówka obserwowałem noszącego materiał na gniazdo myszołowa...,
a także patrolującego bielika.
Nad i pod zaporą w Dębem jak zwykle liczne były nurogęsi, łabędzie, kormorany, bielaczki i gągoły.